Polski Teatr Tańca – „Percepcja” i „Nondescript” – 6 listopada, godz. 19:00

Dwa utrzymane w skrajnie odmiennej estetyce spektakle Polskiego Teatru Tańca: "Percepcja" (2015) i "Nondescript" (2014), razem prezentują polemiczną, ale jednocześnie wnikliwą i wieloaspektową analizę społecznych mechanizmów - przyglądają się napięciom między unifikacją a indywidualizmem, sferami kulturowej i fizycznej cielesności.