Polski Teatr Tańca – „Percepcja” i „Nondescript” – 6 listopada, godz. 19:00

Post Image
Post Image
Post Image
Post Image

Polski Teatr Tańca – „Percepcja” i „Nondescript” – 6 listopada 2017, godz. 19:00, Duża Scena

Polski Teatr Tańca oraz Teatr Współczesny w Szczecinie zapraszają na wieczór ze spektaklami teatru tańca. Autorski wieczór choreograficzny Urszuli Bernat-Jałochy złożony ze spektakli: „Nondescript” oraz „Percepcja” zostanie zaprezentowany w ramach tegorocznej edycji „Sceny dla tańca” Instytutu Muzyki i Tańca.

Dwa utrzymane w skrajnie odmiennej estetyce spektakle Polskiego Teatru Tańca: „Percepcja” (2015) i „Nondescript” (2014), razem prezentują polemiczną, ale jednocześnie wnikliwą i wieloaspektową analizę społecznych mechanizmów – przyglądają się napięciom między unifikacją a indywidualizmem, sferami kulturowej i fizycznej cielesności.

Czym jest mężczyzna? Czym jest kobieta? Jak wyglądają? Co robią? Gdzie pracują? Jak się ubierają? A gdyby tak przestać określać i spróbować zobaczyć człowieka wolnego od znaczeń nadawanych mu przez kulturę? 

Spektakl NONDESCRIPT Urszuli Bernat-Jałochy, która szkoliła się pod okiem fachowców ze Scottish School of Contemporary Dance, jest taneczną refleksją nad płcią kulturową. Artystka, niczym genialny chirurg, przeprowadza – przy muzyce Michela Legranda, Sakamoto czy Biosphere – wiwisekcję na ciągle żywym stereotypie, traktującym o płci kulturowej (z recenzji Moniki Nawrockiej-Leśnik, KulturaPoznań.pl). 

Choreografka pozbywa tancerzy tak „naturalnych” przymiotów jak określony strój czy fryzura, ubierając ich w jednakowe kostiumy. Daje tym samym pole na zastanowienie się, czym są stereotypy tworzące mężczyznę i kobietę. Redukując człowieka do samego ciała stawia wizualne pytanie, czy jest on nadal człowiekiem, czy może bezosobowym, androgenicznym materiałem?

Spektakl PERCEPCJA porusza temat mechanizmów rządzących współczesnym społeczeństwem i determinujących zachowanie jednostki.

Autorka zgłębia problem wszechobecnego w europejskiej kulturze indywidualizmu. Korporacje i media kreują sztuczne potrzeby i nakaz powierzchownego wyróżniania się z tłumu zmuszając jednostki do przyporządkowania i ciągłej reinterpretacji własnej tożsamości. W skali makro zjawisko jest nie do objęcia, jednak Urszula Bernat-Jałocha proponuje spojrzeć na nie z perspektywy grupy – kilku osób zgromadzonych w klubie – w której jak w soczewce skupia się obraz relacji międzyludzkich. 

Tworząc przedstawienie, artyści skupili się na odsłanianiu mechanizmów autokreacji. Przedstawiają je poprzez projekcje wizualne z kilku perspektyw, dając widzowi możliwość zobaczenia tylko pozornie nieistotnych detali spektaklu, których nie mógłby dostrzec z miejsca na widowni:
„[…] drobne ruchy dłoni, mimika twarzy, podkreślony czarną kredką do oczu ciemny makijaż. Pozwalają dokładniej przyjrzeć się dyskusji przy barze, która odbywa się niemal wyłącznie za pomocą dłoni, a w której wyraża się zarówno chęć i uciekanie przed dotykiem drugiej osoby, zaproszenie i negacja.” (Katarzyna Prus-Zajączkowska, kulturapoznan.pl)

Jest to możliwe dzięki oprawie wizualnej autorstwa Jago Chalcińskiej – producentki video, VJki, realizatorki projektów multidyscyplinarnych z pogranicza video-artu, VJingu i performance’u audiowizualnego. Warstwę muzyczną stworzył Paul Tinsley, założyciel grupy muzycznej Violent Yoga, kompozytor muzyki do wielu filmów i spektakli tanecznych. Autorką scenografii i kostiumów jest Adriana Cygankiewicz, której prace można było podziwiać m.in. w przedstawieniach takich artystów, jak Susane Jaresand, Jacek Przybyłowicz czy Ewa Wycichowska.

Spektakl PERCEPCJA został zrealizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2017.

Scena dla tańca IMiT

Realizacja spektakli jest częścią projektu Polskiego Teatru Tańca pt. „Nowa perspektywa” w ramach programu „Scena dla tańca” Instytutu Muzyki i Tańca.

Projekt „Nowa perspektywa” stwarza możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności dorobku choreograficznego dwojga młodych, będących przed 35. rokiem życia, tancerzy Polskiego Teatru Tańca.

Paweł Malicki konsekwentnie na przestrzeni kolejnych trzech lat, począwszy od roku 2013, realizował spójny tryptyk choreograficzny, złożony ze spektakli: „Hello, Stranger!” (zrealizowany dzięki stypendium Młoda Polska), „Hello, My Friend!” oraz „Hello. And Goodbye”. Urszula Bernat-Jałocha rok po udanym debiucie choreograficznym „Nondescript” (2014) zrealizowała (również w ramach stypendium Młoda Polska) swój kolejny spektakl: „Percepcję”.

Dwoje twórców mierzy się w swoich spektaklach z aktualnymi tematami przewartościowań społecznych za pomocą wyrazistych środków, zarówno ruchowych, jak i muzycznych, plastycznych czy multimedialnych.

Utrzymane w skrajnie odmiennej estetyce spektakle: „Nondescript” (2014) i „Percepcja” (2015), razem prezentują polemiczną, ale jednocześnie wnikliwą i wieloaspektową analizę społecznych mechanizmów – przyglądają się napięciom między unifikacją a indywidualizmem, sferami kulturowej i fizycznej cielesności.

W kolejnych częściach tryptyku Paweł Malicki konfrontuje siebie, tancerzy oraz widza z trzema istotnymi zagadnieniami. W „Hello, My Friend!” choreograf podejmuje temat mężczyzn i męskości oraz związanych z nimi stereotypów i przekłamań. W „Hello, Stranger!” twórca mierzy się z wyobcowaniem oraz lękami, jakie budzi w nas to, co nieznane. Zwieńczeniem tryptyku jest „Hello. And Goodbye.”, traktujące o wypełnianiu pustki.

Tryptyk Pawła Malickiego oraz spektakle Urszuli Bernat-Jałochy wyjątkowo rzadko prezentowane są obok siebie podczas tego samego wieczoru spektaklowego. Taka forma pozwoli na przyjrzenie się, w jaki sposób dwoje tancerzy-choreografów rozwija swój warsztat, zarówno taneczny, jak i choreograficzny, i poszukuje własnego języka wypowiedzi scenicznej. Dodatkowo, w każdym ze spektakli twórcy łączą perspektywę choreografa i tancerza – dwie role, które zwykle w teatrze tańca się nie nakładają. 

 

Nondescript

Choreografia: Urszula Bernat-Jałocha
Kostiumy: Adriana Cygankiewicz
Muzyka: Michel Legrand, Ben Frost, Andy Stott, Alva Noto & Ryuichi Sakamoto, Biosphere
Aranżacja muzyczna: Zuzanna Majewska
Światła: Przemysław Gapczyński, Mariusz Porada
Obsada: Urszula Bernat-Jałocha, Zbigniew Kocięba, Marcin Motyl, Katarzyna Rzetelska, Dominik Więcek

Premiera: 26 kwietnia 2014

Czas trwania: 38 minut

 
Percepcja

Choreografia: Urszula Bernat-Jałocha
Muzyka: Paul Tinsley
Video: Jagoda Chalcińska
Reżyseria świateł: Ewa Garniec
Kostiumy i scenografia:  Adriana Cygankiewicz
Obsada: Urszula Bernat-Jałocha, Zbigniew Kocięba, Paweł Malicki, Marcin Motyl, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Dominik Więcek

Premiera: 25 września 2015, MP2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Czas trwania: 45 minut

Zdjęcia wykonał M. Zakrzewski.

 

 

Ads

facebook