Warsztaty teatralne

Warsztaty Dla Szkół Średnich

I
Poznaj T/teatr W/współczesny

Poznaj teatr od środka! Młodzi widzowie zostaną zaproszeni do przestrzeni na co dzień im niedostępnych – kulis, garderoby, magazynu kostiumów itp. Następnie sam teatr stanie się punktem wyjścia zajęć. Warsztaty mają na celu zapoznanie ze scenami Teatru Współczesnego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego – Dużą Sceną i Malarnią. Korzystając z technik teatralnych, postaramy się ustalić, czym dla młodego człowieka jest teatr w świecie interaktywnych mediów społecznościowych, w którym dostęp do sztuki całego świata jest na wyciągnięcie ręki. Przyjmując perspektywę młodego widza, podejmiemy próbę zdefiniowania teatru. Bez ławek i tablicy.
Cele z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i pięcioletniego technikum: język polski: I.1, I.2.6, I.2.7, I.4, I.9, 1.7
Czas trwania 90 minut.
Płatne 15 złotych od osoby

II
Teatralna lekcja wychowawcza

Przyjdź do teatru z tematem, który warto omówić w odmiennej przestrzeni niż klasa szkolna. Który warto przeżyć. Za pomocą improwizacji, elementów dramy i innych środków ekspresji weźmiemy temat na warsztat i poszukamy rozwiązań. Bez ławek, bez tablicy, w działaniu, aktywnie, spontanicznie, zespołowo. W bezpiecznej przestrzeni teatru otworzymy nowe obszary dyskusji i przeżywania, które pozwolą na przyjrzenie się problemowi ze strony, z której wcześniej się nie dało.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum: cele ogólne: 4, 5, 6, 7; umiejętności ogólne: 3, 8.
Czas trwania 90 minut
Płatne 15 złotych od osoby

Zdjęcie ze spektaklu "Tauryda. Apartado 689". Dwie kobiety odpoczywają na leżakach.

Warsztaty Wiosenne

Te warsztaty to więcej niż zwykłe wiosenne porządki!

Widok z pustej widowni na dużą scenę, na której stoi drabina

Poznaj T/teatr W/współczesny

Poznaj teatr od środka! Oferta dla wszystkich grup wiekowych.

Zdjęcie z warsztatów, fot. Piotr Nykowski

Teatralna lekcja wychowawcza

Przyjdź do nas z tematem, który chcesz rozpracować w teatralnej przestrzeni.

facebook