Warsztaty teatralne

Warsztaty Dla Szkół Średnich

I
Poznaj T/teatr W/współczesny

Poznaj teatr od środka! Młodzi widzowie zostaną zaproszeni do przestrzeni na co dzień im niedostępnych – kulis, garderoby, magazynu kostiumów itp. Następnie sam teatr stanie się punktem wyjścia zajęć. Warsztaty mają na celu zapoznanie ze scenami Teatru Współczesnego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego – Dużą Sceną i Malarnią. Korzystając z technik teatralnych, postaramy się ustalić, czym dla młodego człowieka jest teatr w świecie interaktywnych mediów społecznościowych, w którym dostęp do sztuki całego świata jest na wyciągnięcie ręki. Przyjmując perspektywę młodego widza, podejmiemy próbę zdefiniowania teatru. Bez ławek i tablicy.
Cele z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i pięcioletniego technikum: język polski: I.1, I.2.6, I.2.7, I.4, I.9, 1.7
Czas trwania 90 minut.
Płatne 15 złotych od osoby

II
Teatralna lekcja wychowawcza

Przyjdź do teatru z tematem, który warto omówić w odmiennej przestrzeni niż klasa szkolna. Który warto przeżyć. Za pomocą improwizacji, elementów dramy i innych środków ekspresji weźmiemy temat na warsztat i poszukamy rozwiązań. Bez ławek, bez tablicy, w działaniu, aktywnie, spontanicznie, zespołowo. W bezpiecznej przestrzeni teatru otworzymy nowe obszary dyskusji i przeżywania, które pozwolą na przyjrzenie się problemowi ze strony, z której wcześniej się nie dało.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum: cele ogólne: 4, 5, 6, 7; umiejętności ogólne: 3, 8.
Czas trwania 90 minut
Płatne 15 złotych od osoby

Zdjęcie z warsztatów, fot. Piotr Nykowski

Warsztaty teatralne

Poznaj teatr od środka albo zorganizuj teatralną lekcję wychowawczą. Warsztaty przeznaczone są dla szkół ...

facebook