Debata: Rzetelna edukacja jako prawo człowieka

Debata odbędzie się we wtorek 29 listopada w Teatrze Małym.

Grafika: Rzetelna edukacja jako prawo człowieka

6 miejscowości w 3 powiatach województwa zachodniopomorskiego, 12 warsztatów, czyli ponad 200 „przewarsztatowanych” osób dzięki projektowi, który realizujemy wspólnie z Fundacją Akademia Edukacyjna.

Maja Wencierska  z Pracownii Inspiracji i Rozwoju Cognitivo (którą dobrze znacie jako konsultantkę przy spektaklu “Edukacja seksualna”) wraz z naszą pedagożką teatralną Martą Gosecką przez całą jesień podróżowały po naszym województwie prowadząc warsztaty z psychoseksualności człowieka.

Już 29 listopada o g. 17.00 w naszym Teatrze Małym zapraszamy na podsumowanie tego projektu, czyli debatę pt. „Rzetelna edukacja prawem człowieka”, w czasie której porozmawiamy o tym, jaka powinna być edukacja, która rozwija jednostki i społeczeństwo. Będziemy się odnosić do założeń Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju, czyli:

  • Wzmocnienie świadomości społecznej na temat roli nauki dla budowania pokojowych i zrównoważonych społeczeństw,
  • Promowanie – zarówno w skali międzynarodowej, jak i poszczególnych krajów – solidarności w dzieleniu się wiedzą i współpracy naukowej,
  • Przypomnienie zobowiązania do wykorzystywania nauki dla dobra społeczeństw, w skali zarówno krajowej, jak i międzynarodowej,
  • Zwracanie uwagi na wyzwania stojące przed nauką i zwiększanie poparcia dla przedsięwzięć naukowych,
  • Przypominanie o konieczności dążenia do realizacji prawa każdego człowieka do korzystania w pełni ze zdobyczy nauki, zgodnie z zapisem Artykułu 27. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Naszymi gościniami i gośćmi będą:

  • dr Barbara Chojnacka – Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki US, Kierowniczka (wraz z dr Edytą Sielicką) projektu badawczego na zlecenie Gminy Miasto Szczecin pt. „Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie w przededniu powrotu do edukacji bezpośredniej”,
  • Anna Czyńska – Założycielka Fundacji Droga Wolna, inicjatorka szkoły demokratycznej w Szczecinie,
  •  Mirosława Nowak – dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy,
  • Bogdan Chęć – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie,
  • Mateusz Zajdecki – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Debata została wpisana w marszałkowski kalendarz Obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim.

logo Pomorze Zachodnie

Ads

facebook