Forum Przyszłości Kultury – „Śmietnik historii” – debata

Post Image

„Śmietnik historii” – debata

Zapraszamy do udziału w debacie organizowanej we współpracy z warszawskim Teatrem Powszechnym w ramach Forum Przyszłości Kultury.

„Śmietnik historii” to nie tylko miejsce, na którym znajdują się różne skompromitowane koncepcje czy idee. To także lokalizacja opowieści i poglądów zapomnianych i zmarginalizowanych, uznanych pod wieloma względami za przegrane czy „słusznie minione”. Niejednokrotnie jednak można sięgać poza ten historyczny margines, aby odkrywać, przypominać i używać tego, co z jakiegoś powodu zostało wyparte. To, co znajduje się na „śmietniku historii” często przyczynia się do wzmożenia aktywności „tu i teraz”; inspiruje i pozwala spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z innej perspektywy. Stąd pomysł na spotkanie, podczas którego chcemy, wraz z zaproszonymi gośćmi, eksplorować wyparte płaszczyzny, zapomniane języki czy nienormatywne tożsamości. Chcemy też zastanowić się nad kulturowym i społecznym wymiarem „śmietnika historii”, kontrastując go z „wielką” historią pisaną przez zwycięzców.

W dyskusji na temat kulturowego i społecznego wymiaru „śmietnika historii” udział wezmą:
Elżbieta Janicka – literaturoznawczyni, fotografka
Dorota Kowalewska – doktorka nauk społecznych
Daniel Rycharski – artysta wizualny, aktywista
Jan Wasiewicz – filozof

 

Kuratorują: Sebastian Słowiński i Amel Mana

26 kwietnia 2022, godz. 18.00, Teatr Mały

Forum Przyszłości Kultury [link]

 

Logo Teatru Powszechnego

Solidarność i troska - plakat do debaty Forum Przyszłości Kultury

Ads

facebook