Teatr Współczesny w Szczecinie

Zawodowa scena teatralna wystawiająca sztuki współczesne, klasykę dramaturgii oraz, sporadycznie, przedstawienia dla dzieci i młodzieży. Teatr kierowany jest przez dyrektora naczelnego Mirosława Gawędę (od 2009 roku) i dyrektor artystyczną Annę Augustynowicz (od 1992 roku).

Teatr, uznawany obecnie za jedną z czołowych scen w Polsce, powstał w 1976 roku po rozłączeniu się powołanych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Państwowych Teatrów Dramatycznych. Obecnie posiada trzy sceny: dużą  (344 miejsc na widowni) w reprezentacyjnym budynku na Wałach Chrobrego, w którym mieści się także Muzeum Narodowe, małą, zwaną Malarnią (60 miejsc na widowni) oraz kameralną – Teatr Mały (40 miejsc na widowni) zlokalizowany w śródmiejskiej kamienicy Szczecina na Deptaku Bogusława.

Dyrektorami artystycznymi sceny byli reżyserzy: Maciej Englert (1976-1979), Andrzej Chrzanowski (1979-1981), Ryszard Major (1982-1990) i Bogusław Kierc (1990-1992). Najdłużej w historii Teatru Współczesnego kieruje nim obecna dyrektor artystyczna Anna Augustynowicz, która jest jedną z najbardziej docenianych reżyserek w Polsce (1992 – do dziś).

Teatr – zgodnie ze swoją nazwą – wystawia przede wszystkim sztuki współczesne, polskie i obce, których inscenizacje są często prapremierami jak np. “Wracaj” Anny Augustynowicz, “Pijani” Norberta Rakowskiego czy “Pustostan” Pawła Paszty. Teatr Współczesny to również modelowy przykład teatru, który harmonijnie łączy ryzykowne poszukiwania w inscenizacjach najnowszych tekstów z ciekawymi interpretacjami dramatów klasycznych. Warto wymienić tu “Wesele” w reżyserii Anny Augustynowicz, uznane za najwybitniejszą realizację dramatu Stanisława Wyspiańskiego przez jury Festiwalu Wyspiański 2007. W 2015 roku reżyserka zrealizowała “Akropolis” – trzecią, po “Weselu” i “Wyzwoleniu”, sztuką dotykającą polskiej tożsamości, a w 2016 – obsypany deszczem nagród “Ślub” w koprodukcji z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu.

Opinię sceny poszukującej ciekawych rozwiązań teatralnych Współczesny zyskał również dzięki rozwijającej się współpracy z pokoleniem młodych reżyserów, których odważne realizacje budują repertuar teatru, odzwierciedlając nowe spojrzenie na rzeczywistość nie tylko poprzez dobór tekstów, ale również rozwiązania formalne, czego przykładami są spektakle takie jak “Kaspar Hauser” Jakuba Skrzywanka czy “Bzik. Ostatnia minuta” Eweliny Marciniak.

Teatr prowadzi działalność edukacyjną: Letnie Warsztaty Teatralne skierowane do dzieci i młodzieży, Pracownię Teatralną – czyli całoroczny cykl spotkań warsztatowych dla młodzieży, poświęconych zagadnieniom związanym z teatrem czy też projekt “Otwieracz” – cykl warsztatów teatralno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia kończą się premierami spektakli dziecięcych i młodzieżowych przygotowanych przez młodzież i artystów związanych z teatrem – aktorów, kompozytorów i scenografów.

Teatr postrzegany jest jako ośrodek zajmujący się popularyzującą współczesnej dramaturgii – polskiej i obcej. Przez kilka sezonów na scenie Teatru Małego prowadzony był koordynowany przez Macieja Litkowskiego cykl czytań scenicznych dramatów ukraińskich i niemieckich autorów (“Goście, goście!”) , który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. W sezonie 2018/2019 w projekcie artystyczno-edukacyjnym”Dorosłość” w repertuarze teatru pojawiły się także sztuki dedykowane młodzieży – “Lepsze lasy” i “Malala. Dziewczyna z kulą w głowie”.

Wykaz realizacji wszystkich spektakli na dużej scenie Teatru Współczesnego:

>> Encyklopedia Polskiego Teatru > Teatr Współczesny w Szczecinie

Teatr Współczesny w Szczecinie (Contemporary Theater in Szczecin)

A professional theater company staging contemporary plays, classic drama and occasional performances for children. It is run by managing director Mirosław Gawęda (since 2009) and artistic director Anna Augustynowicz (since 1992).

Considered one of the leading theater companies in Poland, Teatr Współczesny, was founded in 1976 after the separation of the State Drama Theatres established in the 1950s. Currently the theater has three different stages: the main stage (344 seats) inside the impressive building on Wały Chrobrego also housing the National Museum, the adjacent small stage called Malarnia (60 seats), another small stage – Tear Mały (40 seats) in a centrally located town house on Deptak Bogusława.

Other artistic directors were: Maciej Englert (1976-1979), Andrzej Chrzanowski (1979-1981), Ryszard Major (1982-1990) and Bogusław Kierc (1990-1992). The current artistic director Anna Augustynowicz is also the longest standing artistic director (1992 to this day). She is one of the most respected theater directors in Poland.

As indicated by its name, Teatr Współczesny mostly stages contemporary drama, both Polish and foreign, and the performances are often world premieres, e.g. “Young Death” („Młoda śmierć”) by Grzegorz Nawrocki, “People Annihilation or my Liver is Sick” („Moja wątroba jest bez sensu albo zagłada ludu”) by Werner Schwab, “Some Explicit Polaroids” („Polaroidy”) by Mark Ravenhill, by Alan Ayckbourn or the recently realized: “Migraine” („Migrena”) by Antonina Grzegorzewska, “Gethsemane“ („Getsemani”) by David Hare, “The Girl on the Sofa” („Dziewczyna na kanapie”) by Jon Fosse, “Martyrs” (“Męczennicy”) by Marius von Mayenburg, “How are dying elephants” (“Jak umierają słonie”) by Magda Fertacz.

Teatr Współczesny is a model example of a theater with the ability to harmoniously combine risky explorations in the staging of the newest plays with interesting interpretations of classic drama. A good example of the latter is “The Wedding” („Wesele”), a play directed by Anna Augustynowicz which was named the most outstanding staging of the Stanisław Wyspiański play by the jury of the 2007 Wyspański Festival. In 2015, the director realized “Acropolis” (“Akropolis”), the third, after “The Wedding” (“Wesele”) and “Liberation” (“Wyzwolenie”) the performance touches the Polish identity.

The attention Teatr Współczesny gets as a theater that looks for interesting staging solutions is also due to the continuous collaboration with a generation of young directors, whose brave productions make up the repertoire reflecting new perspectives on reality not only through text selection but also formal interpretation, e.g. “Judith” („Judyta”), “Life is a Dream” („Życie to sen”) by Wojtek Klemm, “The Piece about Mother and the Motherland” („Utwór o Matce i Ojczyźnie”) and “Macbeth” („Makbet”) by Marcin Liber or performances created by Natalia Sołtysik, Antonina Grzegorzewska and Katarzyna Szyngiera.

In addition, Teatr Współczesny has an educational program: Summer Theater Workshops for children and teenagers and the project “Opener” („Otwieracz”) – a series of therapeutic theater workshops for children with disabilities. Both projects end with premier shows prepared by the children under the supervision of professional artists associated with the theater – actors, composers, and set designers.

Teatr Współczesny is perceived as an institution that popularizes both Polish and foreign contemporary dramaturgy. For many seasons it hosted the project based on performative reading of plays titled “The Barbarian Invasions” („Inwazja Barbarzyńców”) (the curator – Peter Ratajczak), and in 2008 it was the organizer of “The Days of Austrian Drama and Theater” („Dni dramatu i teatru austriackiego”). The latest project curator Peter Ratjczak called “Pikseloza”. Teatr Współczesny in Szczecin is also one of the organizers of the international “Small Theatre Forms Festival KONTRAPUNKT.”

Ads

facebook