Klasyka Żywa 2017

Idea i cele Konkursu:

„Najważniejszym celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. Konkurs wyrasta z przekonania, że polska literatura dramatyczna to prawdziwa skarbnica czekająca na kolejną falę odkryć, którą chcemy wzbudzić, przez zachęcanie do sięgania po teksty rzadko, lub wręcz nigdy nie wystawiane. Organizatorom Konkursu zależy na zainicjowaniu dialogu z klasyką prowadzonego z pozycji dzisiejszych, ale z uwagą wsłuchującego się w głosy brzmiące w dawnym dramacie. Klasyka żywa, to dawny tekst znajdujący oddźwięk we współczesności, rezonujący tak w twórcach, jak i w zapraszanych na przedstawienia partnerach teatralnej rozmowy. Wzbudzenie tego rezonansu nie jest łatwe, ale tym bardziej wartościowe są nakierowane na ten cel dążenia.

W latach 2014–2015 w związku z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego w Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło i przeprowadziło pierwszą edycję Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Przyniósł on zauważalne zwiększenie zainteresowania klasyką teatralną i zaowocował licznymi, ważnymi i interesującymi przedstawieniami.

Doświadczenia te zostały wykorzystane w drugiej edycji Konkursu, która również przyniosła interesujące efekty. W edycji tej wprowadzono zmiany regulaminowe, w większości zachowane w odniesieniu do ogłaszanej obecnie trzeciej edycji Konkursu.

Klasyka Żywa po raz trzeci

Podobnie jak w roku ubiegłym Klasyka Żywa pozostaje wyłącznie konkursem inscenizacji. Przystąpić do niego mogą przedstawienia tekstów powstałych przed końcem 1982 roku, przygotowane przez wszystkie typy teatrów (w tym też szkoły teatralne), których premiery odbędą się między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017 i które zagrane zostaną co najmniej 10 razy. Termin zgłoszenia w przypadku przedstawień, które miały premiery przed ogłoszeniem konkursu, to jeden miesiąc od ogłoszenia. Dla pozostałych przedstawień – jeden miesiąc od premiery. Zachęcamy do jak najwcześniejszego zgłaszania przedstawień (możliwe jest to także przed premierą), by móc swobodnie wywiązać się z regulaminowego obowiązku 10 pokazów.

Do Konkursu nie mogą być dopuszczane parafrazy dawnych tekstów pisane przez współczesnych autorów w sposób zdecydowany zmieniające podstawowe wyznaczniki oryginału. Oczywiście tak jak w poprzednich odsłonach Konkursu, także w trzeciej edycji wszelkie kontrowersje rozstrzygać będzie Komisja Artystyczna. W mocy pozostają również wcześniejsze ograniczenia regulaminowe dotyczące niedopuszczania do Konkursu prezentacji dramatu w formie prób czytanych i pokazów warsztatowych, a także słuchowisk, spektakli telewizyjnych oraz spektakli funkcjonujących wyłącznie w Internecie lub na nośnikach elektronicznych.

Tak jak w roku ubiegłym Komisja Artystyczna wybierze najlepsze jej zdaniem przedstawienia, które zostaną zaproszone na Festiwal „Klasyka Polska” w Opolu, gdzie będą rywalizować o Nagrodę im. W. Bogusławskiego i inne wyróżnienia przyznawane przez Jury Festiwalu. Komisja Artystyczna przyzna też nagrodę im. Stanisława Hebanowskiego dla najciekawszego odkrycia repertuarowego.”

(https://klasykazywa.pl/)

W 2017 roku Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej “Klasyka Żywa” przyznało jednomyślnie nagrody aktorskie dla grających w spektaklu „Ślub” w reżyserii Anny Augustynowicz.

Jury przyznało:

  • Główną nagrodę aktorską za rolę Henryka w “Ślubie” Grzegorzowi Falkowskiemu;
  • Nagrodę aktorską za rolę Matki w “Ślubie” Joannie Matuszak;
  • Nagrodę aktorską za rolę Ojca w “Ślubie” Grzegorzowi Młudzikowi;
  • Nagrodę aktorską za rolę Pijaka w “Ślubie” Arkadiuszowi Buszce;
  • Nagrodę aktorską za debiut w roli Władzia w “Ślubie” Jędrzejowi Wieleckiemu;

Przyznano także Nagrodę reżyserską dla Anny Augustynowicz za czystość formy, lojalność wobec znaczeń tekstu i odkrywczość jego interpretacji, a także za wydobycie współczesnego sensu utworu bez nachalnej aktualizacji.

Ads

facebook