Podsumowanie konferencji 57. edycji festiwalu Kontrapunkt.

Kontrapunkt, konferencja. udział wzięli Joanna Leszczyńska - dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek Pleciuga Tomasz Lewandowski i Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny TW.

–  Jest to dla nas wielki zaszczyt. Czuję, że ten fantastyczny festiwal jest szansą dla naszych teatrów – mówił na konferencji Tomasz Lewandowski, dyrektor Teatru Lalek Pleciuga.

Wiosną 2024 roku powitamy festiwal w nowej odsłonie i pod zmienioną nazwą. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt będzie silnie związany z charakterem miasta i instytucji, które go tworzą:  wyrastający z „wolnościowego” potencjału Szczecina i autorskich dróg teatralnych Teatru Współczesnego i Teatru Pleciuga i jednocześnie hołdujący dawnym hasłom Kontrapunktu – idei sprzeczności ścierających się form.

To bycie w kontrze, bycie kontrapunktem, jest dla nas jakąś pozycją wyjściową. Marzy nam się Kontrapunkt większy niż dotychczas, bardziej rozbudowany, który wchodzi na nowe pola i sprawdza nowe rzeczy. Marzy nam się, festiwal bardzo mocno skierowany do mieszkańców, zarażający całe miasto. Stąd też decyzja o jego mocnym wydłużeniu. Chcemy, aby cała przyszłoroczna wiosna była w Szczecinie skupiona wokół teatru – dodał Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego.

57. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 20 kwietnia – 1 czerwca 2024. Kontrapunkt będzie odbywał się w formule biennale, czyli co dwa lata.

 

Konkurs formy
To pierwszy w Polsce, tak duży festiwal, organizowany wspólnie przez teatr lalek i teatr dramatyczny. Rozpocznie go międzynarodowy konkurs formy, w ramach którego pokazane zostaną najlepsze polskie i zagraniczne realizacje, interesujące ze względu na operowanie formą. Zobaczymy przedstawienia łączące teatr, sztuki wizualne i muzykę – od spektakli dramatycznych, lalkowych, tanecznych po pantomimę. W programie znajdą się zarówno wielkie superprodukcje, jak i mniejsze, kameralne spektakle.

Jury, które wyłoni najlepsze spektakle w nurcie konkursowym, będzie interdyscyplinarne, złożone z przedstawicieli różnych środowisk, nie tylko artystycznych. Transparentność, szacunek, otwartość to hasła, które są istotne w kształtowaniu charakteru festiwalu, dlatego obrady jury będą jawne i otwarte dla publiczności.

Transparentne będą również zasady wyboru przedstawień do konkursu. Selekcji dokonają: (Teatr Współczesny) dyrektor artystyczny Jakub Skrzywanek i teatrolożka Agata Kołacz, oraz (Teatr Lalek Pleciuga) dyrektor Tomasz Lewandowski i krytyk teatralny Henryk Mazurkiewicz.

 

Nurt mistrzowski czy arcydzieła
Po części konkursowej zaplanowano nurt „Arcy?dzieła” i „Arcy?dzieła Junior”, w ramach których pokazane zostaną uznane polskie i zagraniczne spektakle oraz wydarzenia performatywne, przeznaczone dla widzów dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Znak zapytania w nazwie nie jest przypadkowy: o tym czy i kiedy możemy nazwać dane dzieło „arcydziełem” zdecyduje szczecińska publiczność. Pokazom będą towarzyszyły spotkania i rozmowy kontekstowe.

 

Co więcej?
Podczas festiwalu odbędą się dwie premiery –  Teatru Lalek Pleciuga i Teatru Współczesnego, będące festiwalowymi koprodukcjami. Nieodłącznym elementem Kontrapunktu będą działania edukacyjne, skierowane nie tylko do młodego widza, ale też do całych rodzin. Nie zabraknie również kontrapunktowego wolontariatu.

– Znając inwencję, odwagę i doświadczenie obu dyrektorów, którym powierzyliśmy organizację, wierzę, że stworzą wydarzenie na wysokim poziomie i czeka nas wiosna pełna artystycznych emocji i nieprzeciętnych wrażeń –  Joanna Leszczyńska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Ads

facebook