Wspaniałe wiadomości dla naszego teatru na początek wakacji!

Grafika do projektu „Kultura bez barier”

Otrzymaliśmy dofinansowanie w programie KULTURA BEZ BARIER PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 196 000 zł na sprawienie, żeby Teatr Współczesny był bardziej dostępnym i przyjaznym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami ☀️☀️☀️

Szczegółowe informacje i listę ocenionych wniosków znajdziecie na pfron.org.pl.

______

Celem projektu „Kultura bez barier” jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Ads

facebook