Drodzy widzowie, już wkrótce widzimy się ponownie po dłuższej przerwie. Przedstawiamy regulamin ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebywania widzów w teatrze.

11fot_1
REGULAMIN – BEZPIECZNY POBYT W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM:
  1. Przed wejściem na teren Teatru każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji.
  2. Osoba przebywająca na terenie Teatru, obowiązana jest do:

– posiadania własnej maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego
– zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy.

  1. Widzowie zobligowani są do ustawiania się w kolejkę z zachowaniem dystansu 2 metrów.
  2. Osoby wchodzące na teren Teatru obowiązane są do pozostawienia swoich danych osobowych i  kontaktowych — wypełnienia kwestionariusza zdrowia, celem ułatwienia kontaktu w przypadku wykrycia osoby zakażonej, która brała udział w spektaklu. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru [wzór oświadczenia do pobrania tutaj].
  3. Możliwe jest udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc siedzących w zależności od spektaklu.
  4. Miejsca na widowni winny być zajmowane naprzemiennie, zgodnie z numeracją na bilecie lub wskazaniem biletera.
  5. Po zakończeniu spektaklu widzowie wypuszczani będą z widowni rzędami.
  6. Szatnie zostają zamknięte do odwołania.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Ads

facebook