Już we wrześniu „Pustostan” zobaczą widzowie ośmiu miast w Polsce. Spektakl zobaczą widzowie z Jarocina, Krotoszyna, Kłodzka, Nowej Soli w ramach programu Instytutu Teatralnego w Warszawie Teatr Polska.
fot.-Piotr-Nykowski-Poza-Okiem-106 (1)

Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji przedstawień w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego. Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej (rozstrzygnięcie nastąpi do 22 maja 2017), a drugi na ocenie projektów objazdów wybranych spektakli przez Komitet

Organizacyjny na podstawie ich wiarygodności organizacyjnej i finansowej (wyniki drugiego etapu poznamy do 7 lipca 2017). Pokazy spektakli w ramach programu będą odbywać się między 1 września a 30 listopada 2017 roku. Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ads

facebook