55. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT za nami.

Zdjęcie ze spektaklu Zabić prezydenta, fot. Piotr Nykowski

W nurcie konkursowym nasz teatr zaprezentował spektakl „Zabić prezydenta” w reżyserii Piotra Ratajczaka. Sztukę opartą na historii Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. To próba zrozumienia człowieka, a zarazem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – jaki jest właściwy klucz do zrozumienia tego zabójstwa? Spektakl zostały zagrany dwukrotnie na scenie Teatru Małego (4 i 5 września).

8 września Teatr im. Aleksandra Fredry z Gniezna wystąpił gościnnie na Dużej Scenie, prezentując spektakl „I tak nikt mi nie uwierzy”, inspirowany losami Barbary Zdunk – ostatniej kobiety w Europie spalonej na stosie.

Dzień później w Teatrze Małym swoją premierę miał spektakl w reżyserii Ewy Galicy „A ja żyję bardzo”, oparty na poezji Piotra Gęglawskiego. We wzruszającą podróż przez świat wykreowany przez poetę widzów zabrali Aktor Profesjonalny (Paweł Niczewski) i Aktor Nieprofesjonalny (Romek Zeńko).

Podczas Kontrapunktu wystawiony został także doceniony przez międzynarodową publiczność „White Rabbit, Red Rabbit”. Bez prób, bez reżysera, z innym aktorem każdego wieczoru i scenariuszem czekającym w zamkniętej kopercie na scenie. W projekcie udział wzięli dyrektor artystyczna Anna Augustynowicz i Paweł Niczewski, aktor Teatru Współczesnego.

Z okazji „Roku Stanisława Lema” nasz teatr zaprezentował również „Kongres futurologiczny” w reżyserii Agnieszki Jakimiak, jako spektakl towarzyszący festiwalowi.

Ads

facebook