Międzynarodowe warsztaty dla młodzieży powstają we współpracy z Teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt.
Zdjęcie z warsztatów CYFROWE FORUM TEATRALNE
Cyfrowe Forum Teatralne.pl – polsko-niemieckie internetowe warsztaty teatralne / Digitales Theaterforum.pl – deutsch-polnische Online-Theaterworkshops

Dzięki współpracy z teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt, uczniowie z obu stron granicy spotykają się w ramach międzynarodowych warsztatów wokół przedstawień „Lepsze lasy” w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego lub „Krótka historia mojej triumfalnej porażki” w reżyserii Freda Apke.

Grafika CYFROWE FORUM TEATRALNE.PL

Dwujęzyczne warsztaty to możliwość twórczego spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży, mocno ograniczonej podczas pandemii w sferze kontaktów rówieśniczych, a co za tym idzie – we wspólnym przeżywaniu emocji. Proponujemy edukację opartą na dialogu i  kształtowanie postaw w kontakcie ze sztuką, dzięki mocy poruszanych tematów – takich jak poszukiwanie własnego miejsca w świecie czy poczucie wyobcowania i izolacji.

W warsztatach biorą udział szczecińskie licea: IX LO, I LO, IV LO, oraz Europejskie Niemiecko-Polskie Gimnazjum, Liceum w Löcknitz i Gesamtschule Talsand Schwedt.

Projekt Cyfrowe Forum Teatralne.pl – polsko-niemieckie internetowe warsztaty teatralne jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

logo INTERREGU

logo teatru w Schwedt

Ads

facebook