Rezydencja Artystyczna: ostatni moment na zgłoszenia!

Do 15 września trwa nabór do II edycji Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje.

Zdjęcie z warsztatów. Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje

Rozumiejąc, jak zmienia się zarówno język teatru, jak i rzeczywistość, w jakiej przychodzi nam pracować, oddajemy twórcom i twórczyniom bezpieczną przestrzeń, w której mogą poszukiwać własnych dróg i kierunków rozwoju. Nasza rezydencja nie ma określonego tematu czy sztywnych ram – wierzymy, że twórcy i twórczynie sami najlepiej wiedzą, o czym chcą opowiadać i jak to robić. Dlatego serdecznie zapraszamy do nadsyłania projektów swoich marzeń!

W tym roku pierwszą rezydencję dedykujemy artystom i artystkom z Ukrainy. Do rezydencji jesiennej mogą zaś zgłaszać się wszystkie osoby zainteresowane (uprzedzamy jednak, że preferowane będą projekty osób, które są na początku swojej pracy artystycznej).

 

Termin realizowania projektów:

I projekt: kwiecień – czerwiec 2023, II projekt: wrzesień – listopad 2023

Oferujemy:

– zrealizowanie spektaklu lub cyklicznego wydarzenia performatywnego, którego budżet całościowy wynosi 80 tys. brutto (w tym honorarium dla beneficjenta projektu w wysokości 15 tys. brutto, wypłacane w formie umowy o dzieło lub umowy o pracę na czas określony);

– co najmniej 2 warsztaty mistrzowskie rozwijające pracę nad projektem;

– wsparcie wybranego przez siebie tutora zewnętrznego;

– promowanie spektaklu i beneficjentów projektu w Polsce i za granicą;

– instytucjonalne wspieranie twórców i twórczyń i przygotowywanie ich do dalszej pracy w obszarze pracy w publicznych instytucjach.

 

REGULAMIN II EDYCJI I INNE DOKUMENTY DO POBRANIA / Rules and other documents of the second edition download:

– Regulamin Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje / RULES OF THE SECOND EDITION ARTISTIC RESIDENCE STAGE NEW SITUATIONS [PL] [ENG] [UA]
– Karta zgłoszeniowa / APPLICATION CARD [PL] [ENG]
– Załącznik – klauzula RODO / Information about the Data Administrator [PL] [ENG]

Szczegółowe informacje [tutaj].

Ads

facebook