AKCJA INTEGRACJA!

Dzieci na trawniku, przez papierową ramkę przyglądające się zieleni.

Zapraszamy do skorzystania z cyklu warsztatów OD INTEGRACJI DO WAKACJI, które są zaplanowane na rok szkolny dla całej klasy. 

 

Cykl składa się z 4 modułów: 

  • Integracja (wrzesień - październik)
  • Komunikacja (listopad - grudzień)
  • Zespół (marzec - kwiecień)
  • Pożegnanie (czerwiec)

 

Każdy z warsztatów jest formą laboratorium odbywającego się w bezpiecznej przestrzeni teatru. 

 

Moduł pierwszy poświęcony integracji zawiera gry i zabawy integracyjne, znajdowanie elementów wspólnych i różniących, tworzenie atmosfery wspólnotowości i akceptacji drugiego człowieka i odnajdowania siebie w grupie. 

Moduł drugi poświęcony jest komunikacji w grupie. Zawiera ćwiczenia z komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, elementy języka włączającego, akceptującego, a także ćwiczenia asertywności oraz prowadzenia dialogu opartego na faktach, by emocje nie zagłuszyły problemu i tematu rozmowy.

Temat modułu trzeciego jest zaplanowany według potrzeb grupy. Tematem może być problem zaproponowany przez grupę lub pogłębianie umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów. Może być też poświęcony emocjom. 

Moduł czwarty - ostatni, jest formą podsumowania całorocznych relacji w zespole klasowym, nazwania mocnych i słabych punktów funkcjonowania grupy i stworzenia rozwiązań na kolejny rok. Ten warsztat jest tez zaplanowany jako warsztat pożegnalny przed wakacjami lub zakończeniem szkoły. Jego przebieg będzie miał charakter indywidualny dla każdej grupy.

 

Warsztaty dla klas szkolnych od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej 

 

Szczegóły:

Czas trwania 1 warsztatu: 90 minut 

Warsztaty dla grup liczących: minimum 10, maksimum 30 osób

Cena: 20 zł od osoby za 1 warsztat (łącznie 80 zł/os. za cykl)

Zgłoszenia: [email protected]

 

created: 4.09.2023 - 12:21

Related articles

See more articlesStrzałka w prawo