Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

Zdjęcie grupowe z podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy US a teatrem.

Z Uniwersytetem Szczecińskim znamy się i lubimy od dawna, więc tym bardziej cieszymy się, że od teraz będziemy bliżej współpracować! W Międzynarodowy Dzień Teatru podpisaliśmy list intencyjny o współpracy.

List jest deklaracją współpracy między naszym teatrem a Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US, Instytutu Literatury i Nowych Mediów oraz Instytutu Językoznawstwa. 

Wśród sygnatariuszy listu byli: Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Mirosław Gawęda - Dyrektor Naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie, Jakub Skrzywanek - Dyrektor Artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie,  dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – Dyrektorka Instytutu Językoznawstwa, w zakresie współpracy publicystycznej, językowej i tłumaczeniowej, dr hab. Piotr Krupiński prof. US – Dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów, w zakresie współpracy pisarskiej. Wśród zaproszonych gości był także prof. dr hab. Anrzej Skrendo - Prorektor ds. Nauki.

Współpraca dotyczyć będzie w szczególności wspólnych działań oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym związanych z popularyzacją sztuki teatralnej w zakresie pisarskim, językowym i tłumaczeniowym (recenzje, wywiady, przekłady) oraz tworzenia wspólnych projektów medialnych (podcasty i filmy).

 

created: 28.03.2024 - 10:20