Branżowe warsztaty Akademii Teatralnej

Grafika do warsztatów "Bezpieczna przestrzeń"

Serdecznie zapraszamy na branżowe warsztaty realizowane przez Akademię Teatralną w ramach projektu „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego”.

 

22 kwietnia, godz. 9.30-15.30 - Feedback 

prowadzenie: Gosia Wdowik

Warsztat składa się z trzech części, w ramach których uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z metodami dawania i przyjmowania feedbacku, a także z projektowaniem przestrzeni na feedback w procesie twórczym.

 

24 kwietnia, godz. 10.00-14.00 - Koordynacja Intymności

prowadzenie: Kaja Wesołek-Podziemska, Marta A. Zygadło

Budowanie bezpiecznej przestrzeni na podstawie koordynacji scen intymnych dla aktorów i aktorek. 

 

25 kwietnia, godz. 9.00-15.00 - Antymanipulacja 

prowadzenie: Ula Kijak

Rozpoznawanie i obrona przed zachowaniami przemocowymi w pracy zespołowej. Manipulacja jako tzw. „miękka przemoc”, rozpoznawanie i ochrona własnych granic, sposoby komunikowania nadużyć.

 

Bezpłatne warsztaty odbędą się w sali prób w Teatrze Współczesnym. Obowiązują zapisy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Maile z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym prosimy wysyłać na adres: [email protected] Prosimy również o podanie tytułu warsztatu, w którym chcielibyli by Państwo wziąć udział. 

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARSZTATACH:

 

22 kwietnia, godz. 9.30-15.30 - Feedback 

Jak przyjmować i dawać feedback? 

Strach przed oceną czy przed wystawieniem siebie bądź swojej pracy na ocenę bywa blokujący i często odbiera przyjemność z tworzenia spektaklu, projektu czy roli. Krytyka zazwyczaj kojarzona jest negatywnie, jak coś czego należy unikać aż do momentu zaprezentowania „idealny efektu”. Stosując jednak odpowiednie narzędzia feedbacku możemy nauczyć się dostawać i dawać informacje zwrotne na temat pracy, które mogą być rozwijające i otwierające na nowe pola dalszych poszukiwań twórczych. Wychodząc z założenie, że twórcy i twórczynie tworząc kolejne prace rozwijają język estetyczny, w pracy z informacją zwrotną koncentrujemy się na procesie a nie idealnym efekcie. 

Najważniejszym elementem feedbacku jest język - to w jaki sposób formujemy pytanie czy opinie lub to jakie pytanie kierujemy do innych na temat naszej pracy. Narzędzia takie jak feedback afirmatywnym, perspektywy czy pytanie otwarte pozwolą w prosty sposób przekazać swoje doświadczenia związane z odbiorem oglądanego materiału w formie komunikatu, który może być rozwijający zarówno dla osoby prezentującej swoją pracę jak i dla osoby go formułującej. 

Warsztat składa się z trzech części w ramach których uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z metodami dawania i przyjmowania feedbacku a także projektowaniem przestrzeni na feedback w procesie twórczym. 

Otrzymywanie informacji zwrotnej 
Feedback wychodzi od potrzeb twórcy, twórczyni wobec materiału, który prezentują. Pomocnym narzędziem w utrzymaniu harmonii między informacjami, które otrzymuje się na temat pracy z zewnątrz a celami i potrzebami twórcy, twórczyni jest autofeedback. Jak słuchać opinii innych na temat mojej pracy jednocześnie utrzymując kierunek swoich poszukiwań? 

Dawanie informacji zwrotnej
Na podstawie prac uczestników, uczestniczek będziemy praktykować sesje feedbackową jednocześnie zapoznając się z technikami dawania feedbacku. Jak wyrażać swoje emocje, opinie wobec pracy tak aby mogłyby one być pomocne dla twórcy? 

Feedback a proces twórczy 
Feedback nie musi odbywać się jednorazowo, może być metodą stosowaną przez całość procesu twórczego. Ponownie wychodząc od potrzeb ważnym jest aby umieć ustalić kiedy i czyją perspektywę na temat mojej pracy chcę się zapoznać. Tworzenie grupy feedbackowej, nazywanie perspektyw jakie dana osoba wnosi oraz wyznaczanie przestrzeni na feedback w procesie prób będzie ostatnim elementem warsztatów. 

Kiedy wpuszczać oko zewnętrzne w swój proces twórczy? Jak można wytworzyć zbiorowość wokół projektu tak aby nie musieć być samemu, samej w procesie twórczym?

Liczba uczestników warsztatów około 10 osób.

 

24 kwietnia, godz. 10.00-14.00 - Koordynacja Intymności

Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych 

Cel: Zastanowienie się czym jest intymność dla każdego z nas i czy różni się od tej na scenie. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu koordynacji scen intymnych.
Prowadzący: INTIMACY DUO - Kaja Wesołek-Podziemska, Marta A. Zygadło
Forma: teoretyczno-praktyczna czyli wykład i ćwiczenia
Ilość uczestników: max 15 osób

 

Warsztat z podstaw realizacji scen intymnych, wprowadza pojęcia:

  • czym jest scena intymna 
  • czym jest proces koordynacji scen intymnych i po co powstał
  • wprowadzenie pojęcia relacji władzy
  • czym jest budowanie bezpiecznej przestrzeni dla realizacji scen intymnych
  • narzędzia koordynacji scen intymnych: komunikacja, kontekst, świadoma zgoda, choreografia, deroling
  • budowanie bezpieczeństwa w dyskomforcie, a twórczość i kreatywność
  • ćwiczenia praktyczne "Poczekaj" i "Oswojenie dotyku"

Po ukończonym warsztacie uczestnicy powinni zdobyć podstawową wiedzę czym jest scena intymna i proces koordynacji scen intymnych oraz kim są sami koordynatorzy, ponad to zdobyć umiejętności niezbędne do komunikacji swoich potrzeb i granic w sposób szanujący wszystkich osób realizujących scenę.

 

INTIMACY DUO - to duet koordynatorek scen intymnych, które na swoim koncie mają ponad 200 realizacji scen intymnych, w produkcjach krajowych i międzynarodowych. Pracowały między innymi w projektach: "Sexify", "Belfer 3", "Kruk 2", "Strzępy", "SORtownia", "#BringBackAlice", "Absolutni debiutanci". W ramach projektu „Bezpieczna Przestrzeń” w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, przygotowały i prowadzą warsztaty z zakresu koordynacji scen intymnych. Ich misja opiera się na dwóch filarach - budowaniu bezpieczeństwa w dyskomforcie ora wspieraniu twórców w byciu kreatywnym. Uważają, że dopiero wtedy, gdy zapewnione zostaje bezpieczeństwo i komfort pracy artystycznej, możliwy jest odważny i satysfakcjonujący proces twórczy.

Kaja Wesołek-Podziemska - koordynatorka scen intymnych. Do tego zawodu doprowadziły ją dwie pasje. Pierwsza to pasja do tańca i aktorstwa. Kaja w dzieciństwie występowała w teatrze tańca współczesnego, a jako studentka w sztuce „Kopciuch” w reżyserii Willa Pomerantza, w Teatrze Narodowym w Warszawie. Druga pasja to psychologia, którą po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, pogłębiała w szkole terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obok pracy terapeutki, konsultowała castingi w filmach fabularnych oraz pomagała dzieciom w graniu trudnych emocjonalnie scen. Kaja została koordynatorką scen intymnych w serialu „Sexify”, który jako pierwszy w Polsce miał taki wymóg formalny. W przyszłości chciałaby, by sceny intymne były realizowane z poszanowaniem dla każdej ze stron i stały się elementem procesu twórczego.

Marta A. Zygadło - koordynatorka scen intymnych. Wcześniej aktorka i druga reżyserka w kilkudziesięciu produkcjach filmowych. Poznała specyfikę realizacji scen intymnych, pracując po obu stronach kamery. Ponad 15-letnia praca w produkcji filmowej dała jej zrozumienie, że wszystko jest procesem, który można zaplanować krok po kroku, dając sobie czas i możliwości na odważne eksperymenty, żeby znaleźć narzędzia czy rozwiązania, wspierające osiąganie naszych celów. Jednym z tych narzędzi jest właściwa komunikacja, która otwiera nas na ludzi i współpracę, budując tzw. ”chemię” i najbardziej satysfakcjonujący w pracy stan "flow". Jej celem jest zapewnienie artystom warunków do bezpiecznej i twórczej realizacji scen związanych z seksualnością i nagością.

 

 

25 kwietnia, godz. 9.00-15.00 - Antymanipulacja 

Rozpoznawanie i obrona przed zachowaniami przemocowymi w pracy zespołowej 

Manipulacja jako tzw. "miękka przemoc”, rozpoznawanie i ochrona własnych granic, sposoby komunikowania nadużyć

Na warsztacie omawiana jest dynamika funkcjonowania zachowań przemocowych (krzywdzących, nadużyciowych) pomiędzy sprawczynią/sprawcą, ofiarą, a świadkiniami i świadkami tej sytuacji. Przedstawione są też informacje o tym, jak formalne i nieformalne struktury władzy wspomagają i umacniają szkodliwe zachowania oraz jakie są podstawowe mechanizmy psychiczne wpływające na skutki takich sytuacji.

Następnie skupiamy się szczegółowo na technikach manipulacyjnych, które są powszechnie stosowane w zespołowych procesach, także procesach artystycznych. Mistrzowskie techniki nacisku, z norweskiego dosłownie: “techniki rządzenia” [hersketeknikker], po angielsku funkcjonują jako “Master Suppression Techniques”. Mówi się też o nich jako o “technikach dominacji”. Definiuje się je jako strategię społecznej manipulacji, dzięki którym dominująca grupa utrwala swoją władzę i przywileje. Manipulują one uczuciami osoby lub osób, w które są wymierzone, oraz uwagą świadkiń i świadków tej sytuacji. Podstawową sprawą jest umiejętność rozpoznawania tych technik oraz świadomość, jak one działają. Dzięki temu można je ujawnić i się im przeciwstawić. Trzeba je głośno nazywać i wyjaśniać.

 

Wiedzy teoretycznej oraz dyskusji towarzyszą ćwiczenia dotyczące rozpoznawania i ochrony własnych granic oraz komunikacji bez przemocy. 

 


 

Projekt „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego” realizowany przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ma służyć zmianie kultury instytucjonalnej, komunikacji i kultury pracy w teatrze i w szkolnictwie teatralnym. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane dotąd problemy, szeroko dyskutowane w debacie publicznej. Stwarza możliwość systemowej transformacji w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania poważnym dysfunkcjom, obecnym nie tylko w środowisku teatralnym, także w innych dziedzinach polskiego życia społecznego, którego teatr jest nie tylko odzwierciedleniem, ale i wizytówką o zasięgu międzynarodowym.

 

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/540933/2021/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzono: 11.04.2024 - 11:09

Powiązane artykuły

Zobacz więcej aktualnościStrzałka w prawo