Zdjęcie teatru od frontu.

Teatr Współczesny w Szczecinie to zawodowa scena teatralna wystawiająca sztuki współczesne, klasykę dramaturgii oraz sporadycznie, przedstawienia dla dzieci. Teatr uznawany za jedną z czołowych scen w Polsce.

Teatr powstał w 1976 roku po rozłączeniu się powołanych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Państwowych Teatrów Dramatycznych. Obecnie posiada trzy sceny:

• Duża Scena (344 miejsc na widowni) w reprezentacyjnym budynku na Wałach Chrobrego, w którym mieści się także Muzeum Narodowe,

• Scena Nowe Sytuacje (dawna Malarnia) (60 miejsc na widowni),

• Teatr Mały (40 miejsc na widowni), kameralna scena zlokalizowana w śródmiejskiej kamienicy Szczecina na Deptaku Bogusława.

Teatr kierowany jest przez dyrektora naczelnego Mirosława Gawędę (od 2009 roku) i dyrektora artystycznego Jakuba Skrzywanka (od 2022 roku).

Wcześniej dyrektorami artystycznymi teatru byli reżyserzy: Maciej Englert (1976-1979), Andrzej Chrzanowski (1979-1981), Ryszard Major (1982-1990), Bogusław Kierc (1990-1992) i reżyserka Anna Augustynowicz (1992-2021).