1. Rezerwacja, zakup i zwrot biletów:

 • Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru Współczesnego w godzinach jej otwarcia lub telefonicznie pod numerem 91-489-23-23 lub mailowo: [email protected].
 • Rezerwacji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ nie gwarantujemy dostępności miejsc przed zbliżającym się terminem spektaklu.
 • W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej, Widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu, tylko w przypadku zdarzeń losowych np. odwołania spektaklu, zmiany godziny spektaklu, przeniesienia sceny oraz w uzasadnionym interesie Teatru. 
 • W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów będziemy wdzięczni za zawiadomienie o tym Teatru.
 • Rezerwacje, które nie zostały odebrane w terminie podanym przez Teatr ulegają wygaśnięciu.
 • Termin odbioru rezerwacji grupowych ustalany jest indywidualnie.
 • Płatności za bilety można dokonać w Kasie Teatru w godzinach pracy kasy.
 • Płatności za bilety można dokonać przelewem po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Kasy (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska osoby rezerwującej, daty i tytułu spektaklu oraz liczby biletów). Opłacone bilety należy odebrać najpóźniej 15 minut przed spektaklem.
 • Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych grupowo, w razie rezygnacji (nie przekraczającej jednak 3% całości zakupu) wydajemy zaproszenia do wykorzystania w późniejszym terminie.
 • Zwrotu zakupionych biletów (tylko z paragonem fiskalnym) można dokonać w kasie Teatru najpóźniej 1 dzień przed spektaklem.
 • Bilety zakupione on-line (zgodnie z regulaminem) nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 • Mając na uwadze komfort Widzów, na spektaklach dla grup zorganizowanych prosimy o wcześniejsze przybycie, najpóźniej 15 minut przed spektaklem.
 • Zakup biletów do Teatru Współczesnego jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Zakup biletów on-line

 • Bilety on-line dostępne są na stronie internetowej Teatru www.wspolczesny.szczecin.pl – w zakładce REPERTUAR należy kliknąć KUP BILET.
 • Regulamin sprzedaży biletów on-line znajduję się pod poniższym Regulaminem.
 • Ceny biletów są identyczne jak w kasie Teatru. Teatr nie pobiera żadnej prowizji.
 • Operatorem płatności on-line jest Tpay. Płatności za wybrane przez stronę www.wspolczesny.szczecin.pl miejsca należy dokonać od razu po przekierowaniu na stronę banku.
 • W przypadku nie zaksięgowania płatności w ciągu 30 min. od dokonania rezerwacji, zostaje ona automatycznie anulowana, a miejsca wracają do sprzedaży.
 • Widzowie decydujący się na korzystanie z systemu on-line wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z naszą polityką prywatności.
 • Bilet w formie PDF Widzowie otrzymują na wskazany adres mailowy. 

UWAGA! Widzów, którzy dokonują zakupu on-line prosimy o dokonanie transakcji za pośrednictwem operatora Tpay i nie przelewanie pieniędzy na w/w konto Teatru Współczesnego.

3. Faktury VAT

 • Faktura VAT imienna za zakup stacjonarny lub on-line zostanie wystawiona na wyraźne życzenie Widza.  
 • Kupujący ma obowiązek zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT oraz przekazania danych do jej wystawienia przed zakupem biletu. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP.
 •  Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP.
 • Jeżeli Widz życzy sobie wystawienia faktury VAT do paragonu nie zawierającego numeru NIP, dokument będzie mógł zostać wystawiony na dane osoby fizycznej.
 • Paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura , która zawiera pełne dane nabywcy.

4. Widzowie spóźnieni

 • Prosimy o wcześniejsze przybycie do Teatru, ponieważ Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczeni na widownię po rozpoczęciu spektaklu.
 • W przypadku spóźnienia na spektakl, Teatr nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystane bilety. Niewykorzystane bilety nie podlegają zamianie na inny termin.
 • Przed przybyciem na spektakl prosimy o sprawdzenie lokalizacji (adresu) poszczególnych scen, gdyż przedstawienia grane są na trzech różnych scenach należących do Teatru Współczesnego, a mianowicie: Duża Scena (Wały Chrobrego 3), Scena Nowe Sytuacje (wejście od ul. Szczerbcowej) oraz Teatr Mały (Deptak ks. Bogusława X 6).

5. Osoby z niepełnosprawnością

 • Widzów poruszających się na wózkach lub z niesprawnością ruchową, prosimy o wcześniejsze poinformowanie (minimum 2 dni robocze) o swojej wizycie w Biurze Obsługi Widzów Teatru Współczesnego. Zapewnimy dla Państwa możliwy transport schodołazem. Teatr nie dysponuje windą.
 • Więcej informacji dotyczących dostępności Teatru znajduje się w stopce (na dole strony).

6. Bon upominkowy – bilet wstępu otwarty

 • Zakupu Bonu upominkowego można dokonać tylko w kasie Teatru Współczesnego.
 • Bon upominkowy jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności.
 • Koszt jednoosobowego bonu na spektakl z repertuaru Teatru Współczesnego  to 45 zł (niezależnie od strefy cenowej, tytułu spektaklu i sceny).
 • Termin ważności Bonu, to ostateczny terminem wymiany na bezpłatną wejściówkę na wybrany spektakl, na który wymagana jest  wcześniejsza rezerwacja miejsca.
 • Bon nie obowiązuje na spektakle zamknięte, premiery Teatru oraz spektakle specjalne (np. wieczór sylwestrowy).
 • Bon nie podlegają zwrotowi.
 • Za niewykorzystany bon nie przysługuje zwrot pieniędzy.

7. Dodatkowe informacje

 • Teatr nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.
 • Widzowie pod wyraźnym wpływem alkoholu, nie będą wpuszczani na widownię.
 • Na wszystkich widowniach Teatru Współczesnego obowiązuje zakaz jedzenia.
 • Dyrekcja Teatru Współczesnego zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze oraz możliwość niewielkiego opóźnienia spektaklu z przyczyn technicznych i zdarzeń losowych.
 • Informacje na temat używania w spektaklach świateł stroboskopowych, paleniu papierosów etc. podawane są na stronie Teatru.

Widzowie, którzy zdecydowali się na zakup biletów do Teatru Współczesnego zobowiązują się jednocześnie do przestrzegania powyższego regulaminu oraz wyrażają zgodę na wszystkie jego punkty.

 

 

Regulamin sprzedaży biletów on-line

 

§ 1

Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Współczesny, 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 3, zwany dalej Teatrem.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy kupującym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia poniżej wymienionych warunków:

 1. złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
 2. uiszczenia przez Użytkownika zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line (e-przelewem),
 3. otrzymania przez Użytkownika od Teatru potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego spektaklu.

5. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić do 10 biletów.

6. Ceny biletów oferowanych przez Teatr zawierają podatek VAT.

7. W systemie sprzedaży on-line dostępne są bilety Normalne i Ulgowe ( weryfikacja ulgi następuje  przy odbiorze   biletów. Nie ma możliwości dopłaty do biletu ulgowego w przypadku braku potwierdzenia ulgi )

8. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu).

9. Płatność za bilety obsługuje automatycznie Krajowy Integrator Płatności S.A. transferuj.pl z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu wyżej wymienionej spółki.

10. W przypadku płatności e-przelewem , jeśli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostaje ono anulowane.

11. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika. 

12. Kupujący drukuje bilet (bilety) zakupione on–line, z czytelnym kodem QR, lub odbiera w kasie najpóźniej pół godziny przed spektaklem ( w godzinach pracy kasy biletowej).

 

§ 2.

Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia (zakupu).

2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika wykorzystane będą przez Teatr w celach administracyjnych, przy zachowaniu zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

 

§ 3.

Zwrot biletów

1. Teatr nie przyjmuje zwrotów za zakupione przez Internet bilety. Prosimy o przemyślane zakupy.

2. Bilety zakupione e-przelewem podlegają zwrotowi tylko w przypadku konieczności odwołania przez  Teatr  spektaklu na podstawie oryginalnego biletu wstępu. W takiej sytuacji, jeśli bilety nie zostały odebrane,  istnieje możliwość zwrotu pieniędzy na konto, po telefonicznym zgłoszeniu w Kasie Teatru.

3. Po rozpoczęciu przedstawienia nie można wchodzić na widownię. Spóźnionym widzom Teatr  nie zwraca należności za niewykorzystane bilety.

                                  

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności:
- za  funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której  Użytkownik kupuje bilety. 
 - za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet
 - za przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 - za rezerwację w przypadku źle wypełnionego formularza zakupu on-line.

 2. Warunkiem zakupu biletów on-line jest zaakceptowanie niniejszego REGULAMINU, który jest dostępny w Kasie Teatru i na stronie www.wspolczesny.szczecin.pl.